Tillæg: Standardbetingelser for CAZT supportaftale

Følgende standardbetingelser er gældende for CAZT supportaftale (version14.08.2020). Disse standardbetingelser gælder som tillæg til CAZT ApS generelle standardbetingelser.

 

1. CAZT.dk

CAZT.dk er en online supportportal, der hjælper brugere med support og rådgivning til Microsoft Dynamics ERP-systemerne Microsoft Dynamics C5, Microsoft Dynamics NAV  Dynamics Business Central 365.

CAZT.dk er en del af CAZT ApS. CAZT ApS er et sammensluttet IT- og konsulenthus, der består af en række ERP-huse i Danmark. Sammenslutningen i CAZT ApS sikrer en større, stærkere og bredere kompetenceplatform inden for C5, NAV, Dynamics Business Central 365, så kunderne får en nemmere og mere ressourcebesparende forretnings- og økonomistyring.

 

2. Anvendelse

Følgende standardbetingelser for supportaftalen gælder for samarbejdet mellem Køber og CAZT.dk medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

3. Aftale- CAZT supportaftale

Abonnement gælder for CAZT supportaftale.

Den aftalte pris fremgår af supportaftalen. Antal brugere følger antal brugere i Microsoft ERP-licens.

Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

 

4. CAZT supportaftale

Supportaftale er bindende i 12 måneder.

Supportaftalen dækker for gældende antal supportklip per måned. 1 supportklip = 15 minutter. Supporthenvendelser beregnes per påbegyndt kvarter. Yderligere supportklip vil blive faktureret efter aftalens gældende takst. Supportklip bliver nulstillet hver måned og kan ikke overføres til næste måned.

Supportaftalen dækker alle relevante supportspørgsmål inden for brugersupport til det daglige brug og funktionaliteten af ERP-systemet Microsoft Dynamics C5, Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics Business Central 365.

Supportaftalen dækker ikke support til eks. systemtilpasning, fejlrettelse, fejlfinding, undervisning, udvikling/programmering, specialtilretning, opsætning af printer, lønmodul samt 3. partsprodukter. Support hertil afregnes efter normal timetakst for konsulentassistance.

Køber kan til enhver tid få afklaret af CAZT.dk, om henvendelsen eller problemstillingen er dækket af supportaftalen. Det er CAZT.dk, der afgør, hvad der gælder som værende supportspørgsmål.

Gældende åbningstider fremgår af CAZT ApS’ Generelle standardbetingelser/ produktark for supportaftale.

 

5. Fakturering og betaling

Der faktureres forud for en periode på tre måneder. Betalingen sker automatisk via Nets Leverandørservice. Køber modtager en faktura otte dage før, betalingen bliver trukket.

Tilmeldes Leverandørservice ikke, bliver Køber faktureret kr. 39 i fakturagebyr pr. faktura, der sendes. Faktura vil blive sendt pr. mail til Køber med betalingsbetingelse otte dage netto. Ved udebleven betaling tilskrives renter af vores tilgodehavende med procesrente (Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.). Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

 

6. Varighed og opsigelse

Supportaftalen træder i kraft på dato for underskrift eller bekræftelse via mail, med mindre anden dato er aftalt.

Aftalen er uopsigelig i 12 måneder. Aftalen forlænges herefter automatisk med ny periode gældende for én måned ad gangen, med mindre den skriftligt er blevet opsagt.

Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med ét måneds varsel, som skal ske skriftligt til CAZT.dk. Aftalen ophører ved udløb af opsigelsesmåneden plus én måned. Eventuel forudbetalte beløb refunderes forholdsmæssigt.

Supportaftalen kan, ved misligholdelse fra Køber, opsiges af CAZT.dk med et varsel på 30 dage. CAZT.dk kan til enhver tid opsige aftalen til periodens udløb. Eventuel forudbetalte beløb refunderes ikke i dette tilfælde.

Hvis CAZT.dk foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan Køber opsige abonnementet med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

 

7. CAZT.dks ansvar

CAZT.dk er kun ansvarlig for at udøve support i overensstemmelse med nærværende vilkår. CAZT.dk påtager sig intet ansvar for drift, sikkerhed eller lignende, og alle opgaver udføres som indsatsforpligtelser.

CAZT.dk er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes eller kan henføres til 3. part (f.eks. hosting leverandør) og/eller kunden. CAZT.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes CAZT.dks forhold.